Keď sa budia ranné zore…

Ranné zore, slnečné svetlo sa tlačí cez zvyšky noci, preniká tmu a prežaruje všetko navôkol. Mám rád východy Slnka, odchádza temnota a tento svet je vo svetle. Radosť vstávať, nádej nového dňa prináša život v jase. …osvetlenie horizontu pred východom slnka… …prísľub a predzvesť …

Každý z nás potrebuje uistenie, potvrdenie, príznaky, predzvesti, prísľuby ako kráčať v tomto živote. Dostávaš toto uistenie pre seba?

Pre mňa je to Ježiš Kristus. On je naplnenie Otcových zasľúbení o slobode z otroctva hriechu, o novom živote v plnosti, o synovstve a o tom že Boh je dobrý a milosrdný Otec, ktorý sa stará.

V novembri si pripomíname cez sviatok Všetkých svätých oslávenú Cirkev v nebi, svedkov ktorí obstáli pri vydávaní svedectva života viery v Krista. Ďalej si spomíname na trpiacu Cirkev v očistci, ktorá túži po stretnutí s osláveným Kristom, no potrebuje očistenie. Aj Cirkev putujúca má pamätný deň v novembri. Ide o poslednú stredu v mesiaci, ktorú voláme červená streda. Deň kedy si chceme pripomenúť bratov a sestry prenasledovaných na celom svete pre vieru.  „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.  Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ 1 Kor 12,26-27

Organizácia ACN (acnslovensko.sk) – Pomoc trpiacej Cirkvi zmapovala, že na celom svete 300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru. Kardinál Joseph Couuts z Pakistanu hovorí: Spájame svoje utrpenie s tými, ktorí trpia viac ako my, a nachádzame inšpiráciu v slovách apoštola Pavla: „Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život“ ( 2 Kor  4, 8 – 10). (viac pozri: https://acnslovensko.sk/publikacie/trpiaci-a-zabudnuti/)

Pozývam Ťa priateľu, aby sme zanechali ľahostajnosť a prebudili súcit a solidaritu v našich srdciach. Nech naše bratské spoločenstvo modlitby, pripomínanie témy prenasledovaných svetu ale aj konkrétna finančná pomoc, prinesie uistenie o Božej starostlivosti. Nech každý z nás je nositeľom nádeje, prisľúbení. Krista.

Ľubo Lorenčík

KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.