Otvárame nový ročník Diecéznej animátorskej školy

Čo je DAŠ?
Diecézna animátorská škola (DAŠ) vznikla pre tých mladých ľudí, ktorí túžia po plnšom živote s
Bohom a chcú ho odovzdávať ďalej. Mnohí mladí by chceli vo svojich farnostiach „niečo robiť“, chýbajú
však animátori („oživovatelia“), ktorí by začali vnášať Boží život medzi svojich rovesníkov. DAŠka môže
pomôcť účastníkovi prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, stať sa učeníkom Pána Ježiša a naučiť sa získavať a
formovať nových učeníkov. Je určená pre ľudí starších ako 17 rokov.


Základná formácia DAŠky trvá dva roky. Každý rok prebehne 8 víkendov zameraných na inú tému a cez
prázdniny sa uskutoční letná 10-dňová škola. Témy počas víkendov: Božia láska, Ježiš Kristus, Učeníctvo, Vnútorné uzdravenie, Duch Svätý, Modlitba (pôst a almužna), Liturgia a sviatosti, Božie slovo, Svedectvo a služba, Služba animátora malej skupinky, Okultizmus, Spoločenstvo, Cirkev a Mária, Pokánie a odpustenie, Duchovný boj a rozlišovanie, Vízia a vodcovstvo, Identita kresťana, Rodinná výchova a ďalšie.
Program víkendov je pestrý. Používame dynamické formy vyučovania. Veľmi dôležitým prvkom
programu je modlitba – spoločná i osobná. Každý môže zažiť silu a jednotu spoločenstva, vybudovať si
dobré vzťahy a kontakty s ostatnými.


Čo ti chce dať táto škola ?
– väčšie nadšenie pre život podľa evanjelia a chuť radostne ho podávať ďalej
– zážitok živého spoločenstva a nový pohľad na Cirkev – Kristovo telo
– poznanie učenia Cirkvi o niektorých dôležitých témach
– poznanie ako viesť mladých ľudí
– ponúkne metodický materiál


Diecézna animátorská škola bude prebiehať v Diecéznom centre voľného času vo Važci. Čo sa
týka financií, školné pri nástupe do 1. ročníka je 50 € pre študentov a 100 € pre pracujúcich. Školné je
možné odpustiť podľa možností a sociálnej situácie absolventa. Poplatok za každý víkend DAŠky je 25€ pre študentov a 40€ pre pracujúcich. Je to len časť všetkých nákladov, ktoré sú potrebné pre realizáciu DAŠky. Ak by financie boli jedinou prekážkou, ktorá by ti bránila prihlásiť sa na DAŠku, budeme spolu hľadať spôsoby, ako ti s tým môžeme pomôcť.


Na DAŠku prijímame účastníkov, ktorí úspešne absolvujú PRIJÍMACIE POHOVORY (odporúčanie
kňaza, vedomostný test z náboženstva + osobnostné testy + pohovor) na konci júna 2024 (presný dátum ti dáme vedieť). Na prijímacie pohovory pozveme tých, ktorí vyplnia elektronickú prihlášku a pošlú nám odporúčanie kňaza do 15.6.2024. Preto je potrebné, aby sa prihlásili len tí, ktorí sú pevne rozhodnutí venovať čas tejto dvojročnej formácii. Bola by škoda, keby niektoré miesta v škole ostali nevyužité.
Absolventi DAŠky získajú po splnení určených podmienok akreditovaný certifikát, ktorý je
schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Prihláška

Prihláška na DAŠ 2024/2026

Viac informácií na lubo@komisia.sk, 0917350159.


KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.