DCM PREMENY

Diecézne centrum mládeže Premeny Važec logo

DIECÉZNE CENTRUM MLÁDEŽE PREMENY A JEHO SLUŽBA MLADÝM V DIECÉZE

Diecézne centrum mládeže Premeny vo Važci existuje v našej diecéze od roku 2004. Každý rok ho navštívi viac než 2000 mladých ľudí a detí. Prebiehajú tu mnohé duchovné obnovy pre žiakov a študentov stredných i vysokých škôl, neformálne vzdelávacie programy a najmä dva ročníky Diecéznej animátorskej školy pre mladých. Premeny sú miestom, kde sa dá život stretnúť priam hmatateľným spôsobom a kde mladí prichádzajú hľadať Boha.

Vzniku Diecézneho centra mládeže predchádzala rekonštrukcia budovy niekdajšej katolíckej školy vo Važci. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze získala budovu do prenájmu v roku 2001 so zámerom adaptovať ju na Diecézne centrum mládeže (DCM). Po projektovej príprave a získaní finančných prostriedkov z grantov zahraničných i slovenských nadácií a vďaka príspevkom ďalších darcov sa začala rekonštrukcia budovy. Rekonštrukčné práce začali na jar roku 2003 a pokračovali až do leta 2004. Stará strecha sa zhodila a po spevnení múrov sa nadstavilo poschodie s ubytovacou časťou. Prízemie sa upravilo na jedáleň s kuchyňou, prednáškovou miestnosťou a spoločenskou miestnosťou.

1. septembra 2004 bolo zriadené Diecézne centrum voľného času vo Važci, aby poskytovalo duchovné potreby pre deti a mládež v oblasti záujmového vzdelávania v kresťanskom duchu na území celej Spišskej diecézy (Orava, Liptov, Spiš). Po stavebných úpravách (vstup z jedálne) sa podarilo pristaviť kaplnku pre 50 ľudí. 2. októbra 2010 diecézny biskup Mons. František Tondra vyhovel potrebám DCM vo Važci a kánonicky zriadil a požehnal kaplnku sv. Františka Assiského. Centrum tak dostalo svoje „srdce”.

O rok neskôr sa začalo so stavbou Domu prijatia, ktorý v súčasnosti stojí oproti centru. V tejto budove bývajú dobrovoľníci a príležitostní návštevníci, ktorí sem prichádzajú na program prijatia. Bývalý diecézny biskup Mons. Štefan Sečka požehnal tento dom v roku 2014 počas osláv desiateho výročia DCM Premeny.

Víziou DCM Premeny je, aby každý mladý človek mohol prísť bližšie k Bohu, stretnúť sa s Ním a zažiť premenu srdca podľa slov proroka Ezechiela:
Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa, aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva a konali podľa nich. Aby boli mojím národom a ja aby som bol ich Bohom.“ (Ez 11,19-20)

Sme Bohu vďační za toto miesto a aj Vás pozývame na návštevu, niektoré z našich podujatí, či vlastnú akciu.


V DCM PREMENY V SÚČASNOSTI PREBIEHAJÚ AJ TIETO PODUJATIA:

 1. Diecézna animátorská škola (DAŠ) – zameraná na formáciu pomocníkov a animátorov pre prácu s mládežou vo farnostiach;
 2. krúžková činnosť centra voľného času s deťmi z obce Važec počas školského roka.
 3. duchovné obnovy cirkevných škôl: jednodňový, dvojdňový alebo trojdňový duchovný
  program pre stredoškolákov i žiakov ZŠ.
 4. Spišnet – stretnutie vedúcich a zástupcov mládežníckych spoločenstiev Spišskej diecézy.
 5. duchovné obnovy mládežníckych spoločenstiev;
 6. Kurz základov kresťanského života – kurz Filip;
 7. letné tábory pre deti a mládež;
 8. príležitostné podujatia – rekolekcie kňazov, zasadnutia Rady mládeže KBS, zasadnutia Komisie pre mládež v Spišskej diecéze, prípravné, pracovné a organizačné stretnutia;
 9. Prázdninové a relaxačné pobyty pre školy (školské výlety, školy v prírode,…).

Ak si prajete zorganizovať svoju akciu v našich priestoroch, kontaktujte nás na lubo@komisia.sk.
Obsadenosť centra si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Sociálne siete DCM Premeny

KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.