O nás

Komisiu pre mládež tvorí rada laikov a rada kňazov na čele s riaditeľom, poprípade jedným ďalším zamestnancom, ktorý sa podieľa na koordinácii práce s mládežou. Riaditeľom Komisie je momentálne otec Ľuboš Laškoty. Komisia by sa nezaobišla bez pomoci stálych dobrovoľníkov. Preto každoročne, počas školského roka, prijíma 3-4 mladých ľudí, ktorí sú ochotní ponúknuť svoje schopnosti a talenty a slúžiť nimi tým, ktorí prichádzajú do centra Premeny. Dobrovoľníci zabezpečujú chod centra, organizáciu duchovných obnov pre školy a birmovancov ako aj mnohé ďalšie akcie z dielne KPM.

HISTÓRIA KPM

Neoficiálne začiatky Komisie pre mládež v Spišskej diecéze siahajú do doby, keď vznikla samotná Spišská diecéza. Pastoračná práca s mládežou bola totiž vždy súčasťou pastorácie, či už farskej alebo diecéznej.

Vznikom KPM v roku 2000, rozhodnutím diecézneho spišského biskupa Františka Tondru, dostala farská mládežnícka pastorácia oficiálne zastrešenie a koordináciu. Týmto svojím rozhodnutím diecézny biskup uznal mladých ľudí vo svojej diecéze ako jednu z prioritných skupín, ktorým je potrebné sa venovať naplno a prejavil jej svoju plnú podporu.


ŠTATÚT KPM

Komisiu pre mládež v Spišskej diecéze, so sídlom vo Važci, zriadil spišský diecézny biskup Mons. Prof. ThDr. František Tondra.

Dňa 19. mája 2000 schválil štatút KPM a zároveň v ten istý deň zriadil Komisiu pre mládež v Spišskej diecéze ako útvar Rímskokatolíckej cirkvi so samostatnou právnou subjektivitou, ktorý je zapísaný v zozname právnických osôb Rímskokatolíckeho biskupstva v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule.

Štatutárnym zástupcom KPM je jej riaditeľ Mgr. Ľuboš Laškoty, menovaný spišským biskupom Štefanom Sečkom od júna 2017.

NAŠÍM POSLANÍM JE PÔSOBIŤ MEDZI MLADÝMI ĽUĎMI PROSTREDNÍCTVOM ICH ROVESNÍKOV.

POSLANIE KPM

Naším poslaním je pôsobiť medzi mladými ľuďmi prostredníctvom ich rovesníkov a ponúkať im také kresťanské programy a aktivity, ktoré pre nich budú dostatočne príťažlivé a zaujímavé.

Naša činnosť v Spišskej diecéze smeruje k novej evanjelizácii. Chceme sa primeraným spôsobom priblížiť k mladému človeku, komunikovať s ním jazykom, ktorému rozumie, viac svedčiť než hovoriť a nechať mu priestor na vlastný výber.

NAŠE CIELE

  • koordinácia a rozvoj pastorácie mládeže v Spišskej diecéze,
  • formovanie ľudsky a duchovne zrelých mladých ľudí – animátorov,
  • preventívna starostlivosť o mladých.

PREDMET NAŠEJ ČINNOSTI

  • prehlbovanie zodpovednosti mladých ľudí (ich mravnosť) v spoločnosti,
  • koordinovanie aktivít v Spišskej diecéze zameraných na mládež,
  • prostredníctvom diecéznej animátorskej školy pripravovať animátorov  – dobrovoľných pracovníkov pre prácu s mládežou,
  • práca s rómskou mládežou v kluboch, v osadách,
  • vydávanie metodických materiálov a pomôcok vhodných pre prácu s mládežou.

Kde?

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze sídli vo Važci, kde spravuje Diecézne centrum mladých – Premeny. Viac o vzniku centra, jeho poslaní a aktivitách, ako aj o možnostiach prenajatia centra za účelom zorganizovania duchovnej akcie sa dočítate tu. Službe mladým na Orave sa venuje Oravské centrum mládeže (OCM) v Ústí nad Priehradou.

Kto?

Komisiu pre mládež tvorí rada laikov a rada kňazov na čele s riaditeľom, poprípade jedným ďalším zamestnancom, ktorý sa podieľa na koordinácii práce s mládežou. Riaditeľom Komisie je momentálne otec Ľuboš Laškoty. Komisia by sa nezaobišla bez pomoci stálych dobrovoľníkov. Preto každoročne, počas školského roka, prijíma 3-4 mladých ľudí, ktorí sú ochotní ponúknuť svoje schopnosti a talenty a slúžiť nimi tým, ktorí prichádzajú do centra Premeny. Dobrovoľníci zabezpečujú chod centra, organizáciu duchovných obnov pre školy a birmovancov ako aj mnohé ďalšie akcie z dielne KPM.

Výročné správy

KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.