DIECÉZNA ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA

ZRELÝ KRESŤAN SCHOPNÝ MILOVAŤ A SLÚŽIŤ.

Mnohí mladí by chceli vo svojich farnostiach „robiť niečo pre mladých”, chýbajú však animátori („oživovatelia”), ktorí by vnášali Boží život medzi svojich rovesníkov. Táto škola ti môže pomôcť prehĺbiť svoj vzťah k Bohu, stať sa Ježišovým učeníkom a naučiť sa formovať nových učeníkov. Je určená pre mladých ľudí od 17 rokov.

Všetky podrobné informácie nájdeš tu, alebo nás kontaktuj e-mailom na lubo@komisia.sk, alebo telefonicky na 0917 350 159. Taktiež nás môžeš prísť navštíviť osobne v DCM Premeny vo Važci.

Prihláška na DAŠ 2024

AKO PREBIEHA DAŠ-KA?

Základná formácia DAŠ trvá dva roky. Každý rok tvorí 8 víkendov zameraných na inú tému. Počas prázdnin prebieha 10 dňová DAŠ-ka.

PROGRAM DAŠ-KY

Program víkendov je pestrý. Používame dynamické formy vyučovania. Veľmi dôležitým prvkom programu je modlitba – spoločná i osobná. Každý môže zažiť silu a jednotu spoločenstva, vybudovať si dobré vzťahy a kontakty s ostatnými.

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Počas prázdnin je desaťdňová duchovná obnova zameraná najmä na prehĺbenie spoločenstva a vyučovanie o novej evanjelizácii, spojené s evanjelizačným výjazdom do niektorého z miest, s podporou miestneho kňaza a spoločenstiev. Takisto sa preberajú témy o identite muža, ženy a ďalšie.

ČO TI DÁ TÁTO ŠKOLA?

 • väčšie nadšenie pre život podľa evanjelia a chuť radostne ho podávať ďalej,
 • zážitok živého spoločenstva a nový pohľad na Cirkev – Kristovo telo,
 • poznanie učenia Cirkvi o niektorých dôležitých témach,
 • naučíš sa, ako viesť mladých ľudí,
 • ponúkne ti metodický materiál.

AKREDITÁCIA ANIMÁTORSKEJ ŠKOLY

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Animátorská škola je zároveň vzdelávacím programom akreditovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Radou KBS pre mládež a univerzity. Absolvent DAŠ-ky dostane certifikát, ktorý ho oprávňuje na spôsobilú prácu s mládežou.

TÉMY JEDNOTLIVÝCH VÍKENDOV

1. ročník

 • Božia láska
 • Ježiš Kristus a učeníctvo
 • Okultizmus
 • Duch Svätý
 • Vnútorné uzdravenie
 • Modlitba (pôst a almužna)
 • Svedectvo a služba
 • Božie slovo

2. ročník

 • Liturgia a sviatosti
 • Služba animátora malej skupinky
 • Spoločenstvo, Cirkev a Mária
 • Pokánie a odpustenie
 • Duchovný boj a rozlišovanie
 • Vízia a vodcovstvo
 • Úskalia duchovného života a charakter služobníka

 SVEDECTVÁ ABSOLVENTOV DAŠKY

Vďaka DAŠke som hlbšie objavila krásu Boha. Od učenia sa o Ňom, až po naozajstné osobitné stretnutia s Ním. Na DAŠku veľmi rada spomínam a čerpám z nej aj po rokoch v službe v našej farnosti. Podarilo sa mi spoznať samú seba a to ako ma Boh vidí, a tým zbúrať moje falošné predstavy o Ňom a o mne samej. Čo som však spoznala najviac, je fakt, že sme v každom čase milovaný. Ak chceš naozaj ísť na hlbinu, tak je DAŠka tým správnym miestom práve pre teba!“

Dominika

DAŠka veľmi posilnila môj vzťah s Bohom, ale aj s viacerými ľuďmi, pretože som nebola ten typ dievčaťa, ktoré rado komunikuje s iným človekom. Život na DAŠke mi priniesol veľa nových informácii, formoval moje srdce smerom k Ježišovi, taktiež to boli netradičné situácie, kde som musela vyjsť zo svojej komfortnej zóny a prekonať strach z rozličných situácií, čo bola to neskutočná zábava a zopakovala, by som si to znovu. Po DAŠke sa tiež učím naďalej komunikovať s inými ľuďmi, prekonávať strach pri prezentovaní jednotlivých tém pri deťoch, ktoré sa pripravujú na sviatosť Eucharistie a občas komunikujem aj s birmovancami. Okrem tohto sa snažím slúžiť aj ostatným ľudom, tak ako potrebujú. Dašku by som odporučila každému, pretože rozvíja nielen vzťahy, ale aj formáciu človeka. Važec je miestom rodinnej pohody, prijatia. Okrem prírody a skvelých ľudí sa môžeš tešiť na kaplnku, kde tvoje srdce načerpá nové sily, zažiješ mnohé aktivity či iné dobrodružstvá. Tak neváhaj a vykroč smerom dopredu.

Sabína

Počas chodenia na DAŠku mi Boh ukázal, že Cirkev je živé Kristovo telo a aj ja som jedným z Jeho údov, …dokonca aj ja mám miesto a poslanie v tomto Tele. Z tých dvoch rokov mám ale najviac vpísané do srdca chvíle strávené v spoločenstve a budovaní vzťahov, ktoré sme mali možnosť medzi sebou prehlbovať. Stále sa snažím „uživotňovať“, že Boh je vzťah troch osôb a ja som stvorený na Boží obraz, že som teda tiež pozvaný do vzťahov s do života v spoločenstve tohto tela, Cirkvi, aktívne. DAŠkárska partia, ktorá sa vytvorí v tvojom ročníku, ti URČITE prinesie do života veľa požehnania a Boh ti cez týchto ľudí prehovorí do života špeciálnym a osobným spôsobom!

Ján Pavol

Keď sa pozriem spätne na dva roky na DAŠke vidím veľkú zmenu. Táto škola mi pomohla priblížiť sa k Bohu, zamerať sa na to dôležité, dozvedieť sa niečo viac, nájsť správnych ľudí, pri ktorých priateľstvá vytrvajú. Bola to jedna z najdôležitejších vecí v mojom živote, ktorá mi ho pomohla zmeniť. Nešlo len o akúsi školu, šlo o proces zamerania na seba, Boha, druhých. Vďaka nej som si upevnila svoju vieru a bola schopná vyjsť s ňou von „do sveta”, ohlasovať Jeho meno, držať sa Pravdy a nebáť sa stáť si za tým, v čo verím. Patrila medzi moje hlavné priority a možno aj to dopomohlo k uprednostňovaniu Boha, správnych priateľstiev a vecí, do ktorých ma pozýva Boh. Svoje rozhodnutie by som nemenila a priala by som to zažiť každému.:)

Sára
KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.