Duch Svätý – šok (nielen) pre kresťanov.

Duch Svätý – šok (nielen) pre kresťanov.

Skúste uhádnuť, ako znie najčastejšia odpoveď na otázku, „kto je Duch Svätý?“ Alebo skúste urobiť experiment a položte túto otázku ľuďom vo vašom okolí. Stavím sa s vami, že väčšina z nich vám ponúkne (ak vôbec) klasickú teologickú odpoveď: „Tretia božská osoba.“

Chcel by som vám dnes ponúknuť trocha iný pohľad: „Elektrický výboj milosti, ktorý musí byť rozptýlený do celej Cirkvi a potom musí zmiznúť ako elektrický šok, ktorý aktivuje srdcovú činnosť spoločenstva.“ Týmito slovami charakterizoval Obnovu v Duchu Svätom belgický kardinál Leo Suenens, ktorý stál pri jej zrode a bol jedným z moderátorov II. vatikánskeho koncilu.  Duch Svätý ako ten, kto spôsobuje šok. Nie šok z vystrašenia, obavy, ale šok lásky a radosti.

Keď v deň Turíc zostúpil na učeníkov v podobe ohnivých jazykov, bola to udalosť plná nadšenia, radosti a ohlasovania veľkých Božích skutkov. Apoštoli vedeli, že príde Tešiteľ. Ježiš ich na to pripravoval a hovoril im o ňom. No predsa sa pri jeho príchode začali diať zvláštne javy, pre všetkých to bol šok, vyvolávajúci údiv. Skúste si predstaviť najprv tú atmosféru. Učeníci hovoriaci neznámymi jazykmi, všade úsmevy, radosť, možno objatia, slzy, dojatie,… Keď ich videli okolostojaci, komentovali učeníkov slovami: „Sú plní mladého vína.“  Čo by sme na to povedali my dnes, ako by sme asi zareagovali?

„Duch veje, kam chce,“ povedal pri jednej príležitosti Ježiš Nikodémovi. Je ako vietor, ktorý nemôžeš chytiť, smerovať, podriadiť svojej vôli. Jediné, čo môžeš, je nechať sa ním osviežiť a unášať. Inými slovami, jediné, čo môžeš je darovať mu slobodu konať v tebe a s tebou to, čo si praje on. Alebo ho budeš ignorovať a radšej sa pred ním skryješ, pretože si nenašiel dosť odvahy podvoliť sa mu..

Jedno je isté. Duch Svätý nikdy neprestal v Cirkvi pôsobiť. Jeho dary sú potrebné a vítané a ako o tom hovorí aj jeden z najdôležitejších dokumentov Cirkvi Lumen Gentium v 12. bode, „treba ich prijímať s vďakou a uspokojením.“ Ak je možné zmeniť svet a srdcia ľudí, tak jedine s jeho mocou. Iba naša vlastná snaha nestačí. Je to pramálo účinné, ak niečo stojí iba na nás.

Pripravme sa na príchod Tešiteľa najlepšie, ako vieme. Vzbuďme si po ňom túžbu. Poprosme ho o odvahu, aby v nás a skrze nás mohol konať, čo sa páči jemu. Dovoľme, aby nám vzal všetko, čo nám chce vziať a aby nám daroval to, čo nám chce dať.

 

Daniel Lysý

KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.