Modlitbové stretnutie mladých za mladých

Pozývame ťa na modlitbové stretnutie za mladých, na ktorom sa budeme spoločne modliť za mládež našej diecézy. 
Toto stretnutie bude zároveň poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo si zažil počas týchto prázdnin. Všetky zážitky, každú chvíľu, každý moment odovzdáme Ježišovi k nohám a budeme prosiť o požehnanie do nového školského roku. 

MÁŠ NA VÝBER 2 TERMÍNY: 

  1. stretnutie bude v sobotu 29. augusta 2020 v Levoči na Mariánskej hore pre všetkých mladých (ale nielen mladých), ktorí majú bližšie do Levoče než na Oravu. Stretneme sa o 9:30 pod Mariánskou horou a nahor budeme putovať spoločne – cestou sa pomodlíme modlitbu posvätného ruženca.  
    Program v bazilike na Mariánskej hore začne 10:30 sv. omšou a bude pokračovať až do 13:00. 
  2. stretnutie bude v nasledujúci deň po stretnutí na Mariánskej hore, 30. augusta v Kline na Orave a je pre mladých (ale nielen mladých), ktorým je bližšie Orava. Stretneme sa o 14:00 v dedine pod Grapou, odkiaľ budeme spoločne putovať k soche Ježiš Krista. Program pri tejto soche začne o 15:00 sv. omšou, ktorú bude celebrovať nový pomocný o. biskup Ján Kuboš. Po sv. omši bude aj diskusia 😉
    Program zakončíme adoráciou a modlitbami za mladých po 17:00. 

Dôležité upozornenie:
Stále je veľmi dôležité pamätať, aby sme dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické nariadenia, preto si so sebou určite vezmi rúško na tvár a počas putovania na Mariánsku horu alebo k soche Krista v Kline si udržuj potrebný odstup medzi sebou a ostatnými pútnikmi min. 2 m. V Bazilike počas modlitieb je nutné dodržať tieto nariadenia: 

  • vstup a pobytu v kostole (alebo v príslušných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • dezinfekcia na ruky alebo jednorazové rukavice pri vstupoch,
  • sedenie (mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti) tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
  • dodržiavanie respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávania si rúk (zdroj – https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/)
KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.