Najviac strážené

Určite ste si niekedy všimli, že vojaci a policajti nosia nepriestrelné vesty. Nosia ich, aby si chránili hrudný kôš. A aby si chránili najmä svoje srdce. Srdce je jeden z najdôležitejších orgánov ľudského tela. Bez neho nedokážeme žiť, bez neho nie sme schopní ani milovať.

V biblickom ponímaní srdce znamená ešte niečo viac. Ježiš označuje srdce človeka za žriedlo, z ktorého vyvierajú vášne. Naše srdce sa môže radovať a jasať, ale môže aj oťažieť smútkom a hanbou. Kniha Prísloví zasa hovorí: „Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života“ (Prís. 4, 23).

Koľkokrát hovorí Boh o svojom srdci?

V Biblií je 920 veršov, ktoré hovoria o srdci. No len vo ôsmich (ktoré sa mi podarilo nájsť) nám Boh zjavuje čosi priamo o sebe. Skúsme sa na ne trošku pozrieť:

Gn 6, 6 –  „Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal.“

1Sam 2, 35 – „Potom si vzbudím verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a mojej duše. A zbudujem mu trvalý dom; ustavične bude kráčať pred mojím pomazaným.“ 

1Sam 13, 14 – „Takto však tvoje kráľovstvo trvať nebude. Pán si vyhľadal muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za knieža nad svojím ľudom, lebo si nezachoval čo ti prikázal Pán.“

2Krn 7, 16 – „…lebo som si vyvolil a posvätil tento dom, aby tam bolo moje meno naveky a aby tam boli moje oči a moje srdce po všetky dni.“

Jób 10, 13 –  „Hoc v svojom srdci tieto veci skrývaš, ja viem, že toto máš pred sebou.“

Ž 33, 11 –  „Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.“

Oz 11, 8 –  „Ako ťa vydám Efraim, odovzdám ťa, Izrael, ako ťa vydám sťa Adamu, urobím ťa podobným Seboimu? Srdce sa vo mne obracia, budí sa moje zľutovanie.“

Mt 11, 29 – „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“

Čo je v Božom srdci?
To, že Božie slovo sa len osemkrát zmieňuje o Božom srdci nám niečo hovorí. Hovorí to o tom, že Boh si svoje srdce veľmi stráži. I keď je pre nás nahliadnutie do jeho srdca nepochopiteľným a nesmiernym tajomstvom, Boh sa nám chce dávať poznať. Z ponúknutých úryvkov vieme povedať, že Boh dokáže byť skormútený a že sa zľutúva. Pretože jeho srdce je bohaté na milosrdenstvo a odpustenie. Toto je Božie srdce, plné lásky, milosti a pravdy.

 „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).

Pápež Ján Pavol II. v jednej svojej meditácii hovorí: „V Kristovi Boh skutočne prijal „srdce z mäsa“.“ Ježiš má Božské srdce, ale aj to ľudské. Dôkazom je pre mňa najkrajší a najkratší verš Nového Zákona: A Ježiš zaslzil“ (Jn 11, 35). On vie, čo cítiš, lebo to sám okúsil vo svojom srdci.

A Boh ide ešte ďalej.

„Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim, 5, 5).

Boh nemá obmedzenia, nemá žiadne hranice. Je vševediaci a všemohúci. Jeho láska je nad časom a priestorom. A predsa si On sám stanovuje hranice. Sú to hranice tvojho srdca, v ktorom túži prebývať. Božie srdce plné lásky. A celá táto láska je rozliata v tvojom srdci.

A ty? Ideš ďalej?

Boh si stráži svoje srdce. Stráži si ho pre teba. A ty si na tom ako?

 Peter Štark

KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.