Naplnená

S novým rokom začíname novú kampaň – Naplnená. Jej myšlienka plynule nadväzuje na kampaň  – PRISĽÚBENÝ –, ktorou sme žili na jeseň minulého roka.

Tak veľmi a toľkými očakávaný Ježiš prišiel v PLNOSTI času.
On je „jednorodený Syn Otca, PLNÝ milosti a pravdy“.
Už ako dieťa „rástol a mocnel PLNÝ múdrosti.“
Keď prišiel medzi nás, povedal: „NAPLNIL sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.“
Pokúšaný na púšti obstál, lebo bol „PLNÝ Ducha Svätého.“
„Z jeho PLNOSTI sme my všetci dostali milosť za milosťou.“

Veď na to aj prišiel, aby sme „mali život, aby ho mali v HOJNOSTI.“
To Boh chcel, aby „v ňom prebývala všetka PLNOSŤ.“
NAPLNILI sa dávne proroctva, že „v jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a PLNOSŤ pokoja.“
Jeho učeníci „NAPLNILI celý Jeruzalem evanjeliom.“
Pavol nebojácne vyzná o Ježišovi: „V ňom telesne prebýva celá PLNOSŤ božstva. V ňom ste aj vy NAPLNENÍ.“

 Mária je učeníčka „par excellence.“ Od večnosti Vyvolená a pri zvestovaní „NAPLNENÁ Duchom Svätým.“ Je Maminou Božieho Syna. Pod jej srdcom prvýkrát fyzicky začalo biť Srdce Boha. Z jej tela sa Boh stal človekom. Ona kŕmila Všemohúceho. Od nej sa učil rozprávať. Prvým slovom, ktoré vyslovil, oslovil Máriu tým najkrajším titulom – Mama. Ona Stvoriteľovi predstavovala svet a vovádzala ho do tajomstva života a dospelosti. Tridsať rokov žila v blízkosti Boha ako nikto predtým ani potom. A On, Ježiš, bol Márii spolu s Jozefom poslušný.

Vysvetlenie loga:

Panna Mária je inšpiratívna žena, ktorá svoj pozemský život žila NAPLNO. Bola NAPLNENÁ Božou prítomnosťou a milosťou. Kombinácia farieb zlatej a modrej symbolizuje dokonalú spoluprácu človeka s Bohom. Silueta postavy Márie má otvorené ruky. Toto gesto je veľavravné: postoj otvorenosti pre obdarovanie Bohom, postoj dôvery, či radostnej chvály. Ale predovšetkým neustále ukazujúca na Ježiša so slovami: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5).  Nedokončený kruh okolo Márie predstavuje svätú Hostiu, symbol Ježiša medzi nami. Je to ON, kto ju NAPĹŇA, aj koho je Mária PLNÁ. Mária nosila Ježiša pod srdcom, ale Mária nie je v Eucharistii. Pretože Boh ju PRESAHUJE…

„A tak sa obraciame k Tebe, Mária, NAPLNENÁ milosťou Boha, Ty si žila NAPLNENÝ život, prosíme, nauč aj nás žiť NAPLNO.“

o. Ľuboš Laškoty

 

 

KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.