Radostní v nádeji

V sobotu 25. novembra sa v Spišskej diecéze z príležitosti Týždňa Cirkvi pre mládež uskutočnili dekanátne stretnutia mládeže. Mladí sa stretli v piatich mestách – Trstenej, Ružomberku, Kežmarku, Starej Ľubovni a Spišskej Novej Vsi. Téma stretnutí „Radostní v nádeji“ vychádza z témy 38. Svetového dňa mládeže, ktorý sa slávil v nedeľu Krista Kráľa, 26. novembra.

Krátko pred desiatou hodinou sa miestne farské kostoly začali napĺňať mladými ľuďmi. Program dekanátnych stretnutí otvoril videopozdrav od otca biskupa Františka Trstenského, ktorý mladých povzbudil: „Iba ten, kto horí pre Krista, môže zapáliť druhých“.

Nasledovala modlitba radostného ruženca, obohatená o krátke zamyslenia mladých k jednotlivým dodatkom. Po nej sa pútnici letných Svetových dní mládeže konajúcich sa v Portugalsku, podelili so svojimi svedectvami. Účastníkov stretnutia obohatili o silné zážitky zo stretnutia s pápežom Františkom, z prijatia a štedrosti miestnych ľudí, ktorí ich prijali do svojich domovov, či zo sily spoločenstva, ktorú tvorilo jeden a pol milióna mladých ľudí z celého sveta.

Aktivita, ktorá nasledovala po svedectvách, mala za cieľ pripomenúť mládeži, že Cirkev chce byť ich domovom. Na papier mali napísať odpovede na otázky: „Akú zmenu by si uvítal vo svojej farnosti?“ a „Čo vieš ty ponúknuť ako dar svojej farnosti?“. Vyvrcholením programu bolo slávenie svätej omše, počas ktorej boli tieto odpovede prinesené ako obetný dar. Kazatelia mladým priblížili tému stretnutia a povzbudili ich k radostnému putovaniu plnému nádeje. Po svätej omši nasledovalo agapé.

Stretnutí sa spolu zúčastnilo približne 900 účastníkov. V Trstenej ich bolo 400, v Ružomberku 50, v Kežmarku 200, v Spišskej Novej Vsi 100 a v Starej Ľubovni 150.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí vynaložili nemalé úsilie pri organizácii týchto stretnutí. Predovšetkým dekanom miestnych farností, o. Dušanovi Pardeľovi z Ružomberku, o. Jurajovi Spuchľákovi z Trstenej, o. Pavlovi Lackovi zo Starej Ľubovne, o. Martinovi Majdovi z Kežmarku a o. Slavomírovi Gallikovi zo Spišskej Novej Vsi. Rovnako všetkým prizvaným kazateľom, o. Andrejovi Ondrejkovi, o. Filipovi Orlovskému, o. Patrikovi Miturovi, o. Róbertovi Gurčíkovi a o. Ľubošovi Laškotymu a všetkým ostatným prítomným nielen kaplánom, ale aj rehoľniciam či laikom, bez pomoci ktorých by toto dielo nebolo možné.

KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.