Svätosť ako životný štýl (myšlienky z exhortácie Radujte sa a jasajte)

Keď som si pred nejakým časom kupoval najnovšiu apoštolskú exhortáciu Svätého Otca Františka, zistil som, že nie som ani zďaleka prvým, kto ju už v našom spoločenstve medzi mladými číta, čo ma veľmi milo prekvapilo. Kedysi boli takéto a podobné dokumenty Cirkvi len zriedkakedy v obľube čítané laikmi. Zdá sa, že postupom času sa to (vďaka Bohu) mení.

Zrejme to môže byť aj tým, že pápež František má výnimočnú vlastnosť písať jednoducho o zložitých veciach. Zdá sa mi, že hoci jeho myšlienky nie sú vyčerpávajúce k danej téme, jeho snahou je vystihnúť podstatu a podať ju uchopiteľným spôsobom.

V podobnom štýle je písaná aj Exhortácia Radujte sa a jasajte, ktorá bola zverejnená 9. apríla 2018. Jej zvláštnosťou je, že hoci exhortácie bývajú pápežmi vydávané zvyčajne na záver celosvetových biskupských synodálnych stretnutí, táto je výnimkou. Keďže sa priamo nevzťahuje k žiadnej synode, predsa hovorí o téme, ktorá je spojená s každou oblasťou kresťanského života, a tou je svätosť kresťana.

Zo skúsenosti viem, že keď sa toto zvláštne slovo povie nahlas, väčšina ľudí len kývne rukou alebo jemne zazíva: „Svätosť je pre svätcov, nie pre bežných ľudí; v dnešnej dobe sa takto nedá žiť; nechcem byť svätý, stačí mi, keď sa dostanem aspoň do očistca,…“ Myslím, že takéto a podobné výhovorky sú v každom z nás stále kdesi hlboko ukryté, a to aj napriek tomu, že ako kresťania sme povolaní byť svätí – nie o niekoľko rokov, niekedy v ďalekej budúcnosti alebo na sklonku života, ale už dnes a každý deň. Pápež František k tomu hovorí: „Neboj sa svätosti. Svätosť je stretnutie tvojej slabosti so silou milosti.“

Práve toto je najsilnejší podtón celého tohto dokumentu. Svätý Otec využíva pekné a jednoduché obrazy, ktorými zvýrazňuje a dynamizuje obsah, čím zjednodušuje jeho pochopenie. Je v ňom ukrytý jednoduchý návod na to, ako byť svätým každý deň nášho života.  Myslím, že aj pre to stojí za prečítanie;)

Nebudem už viac prezrádzať, ale ponúknem vám zopár myšlienok. Azda v nás prebudia väčšiu chuť po svätosti:

„V Cirkvi svätej a tvorenej hriešnikmi nájdeš všetko, čo potrebuješ k svätosti.“

 „Pre kresťana nie je možné myslieť na vlastné poslanie na zemi bez toho, aby ho chápal ako cestu k svätosti.“

 „Svätosť nie je nič iné, než naplno žitá láska. Svätosť sa meria podľa výšky, ktorú Kristus dosahuje v nás.“

 „Treba nám takého ducha svätosti, ktorý preniká samotu aj službu, intimitu aj úlohu evanjelizovať takým spôsobom, že každý okamih bude prejavom lásky.“

 „Dokonalosť osôb sa posudzuje podľa ich lásky, nie podľa kvantity dát a poznatkov.“

 „Srdce, ktoré vie milovať, nenechá vstúpiť do svojho života čokoľvek, čo ohrozuje lásku.“

 „Svätec nie je excentrická osoba s odstupom, ktorá sa stáva neznesiteľnou pre svoju márnivosť, negativitu  či urazenosť.

 „Svätec nemárni svoje sily lamentovaním nad chybami druhého, pretože sa nepovažuje za hodného byť tvrdý k druhým, ale pokladá druhého za väčšieho.“

 „Svätý je schopný žiť s radosťou a zmyslom pre humor. Bez straty realizmu osvecuje druhých pozitívnym duchom, plným nádeje.“

 „Boh je vždy novosť, ktorá nás neustále podnecuje vydať sa na cestu a meniť miesto, aby sme išli tam, kde to ešte nepoznáme. Vedie nás tam, kde je ľudstvo najviac zranené.“

 „Boh nemá strach. Ide vždy mimo našich schém a nebojí sa periférií.“

 „Cirkev nepotrebuje veľa byrokratov a funkcionárov, ale oduševnených misionárov, zapálených entuziazmom komunikovať skutočný život. Svätí prekvapujú, vyvádzajú z miery, pretože ich životy nás pozývajú vystúpiť z pokojnej a uspávajúcej priemernosti.“

 „Neverím vo svätosť bez modlitby.“

 

Daniel Lysý

 

KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.