V boji proti smilstvu…


Hovorí vám niečo meno Fulton Sheen? Bol to jeden z najvýznamnejších amerických biskupov 20. stor. Dalo by sa povedať, že bol mediálnou hviezdou, keďže mal vlastnú rozhlasovú a neskôr aj televíznu reláciu. Akosi ho priťahovala myšlienka intenzívneho dialógu s moderným svetom. Ak sa chcete dozvedieť o ňom niečo viac, jeho stručný životopis nájdete dobre spracovaný na Postoji. Ja len dodám, že v dnešných dňoch vrcholia prípravy procesu jeho blahorečenia, keďže pápež František uznal autentický zázrak vzkriesenia mŕtveho chlapca, ktorý sa vrátil k životu vďaka modlitbe rodičov s prosbou o orodovanie k tomuto biskupovi.
Biskup Fulton Sheen v 30. rokoch min. stor. napísal niekoľko myšlienok k téme siedmich hlavných hriechov, ktoré aj u nás vyšli v knižnej podobe (hoci v českom jazyku). Napriek ich časovému odstupu, sú jeho myšlienky stále aktuálne, stále geniálne. Posúďte sami.
Na ochutnávku: recept Fultona Sheena ako zvíťaziť nad hriechom smilstva v 4 bodoch. Nech sa páči:

  • Iba Boh nám môže dať zakúsiť chuť Lásky, ktorá dáva život. Len ak miluješ skutočný Život a v ňom Boha, dokážeš obstáť: „Boj proti hriechu smilstva je možný len vtedy, ak človek miluje niečo vyššie, ako je slasť a telo.“ Lebo čím viac upadá náš duchovný život, tým viac rastie naša túžba po rozkošiach.“
  • Nenechaj sa oklamať: „Ľudia nečistého ducha posudzujú druhých na základe vlastných túžob a slabostí, ktoré by radi pripísali druhým. Vo svojom okolí hľadajú len príklady, ktoré ich tvrdenie potvrdia a nevidia tých, ktorí sú opakom. Ak sa už nedokážu vyhnúť čnostiam týchto ľudí, nakoľko sú zjavné a neprehliadnuteľné, nazvú ich čudákmi. Rovnako často im k ich „čudáctvu“ pripíšu aj iné zlé vlastnosti, ktoré majú byť ešte horšie ako čnosť prameniaca z telesného umŕtvovania.“
  • Ak si chceš NAOZAJ overiť autentickosť svojej lásky alebo lásky niekoho iného, bojuj o čistotu svojho srdca a nikdy nevzdaj tento boj. Nedovoľ, aby ťa „slová o láske“ priviedli do hriechu: „Úpadok v oblasti čistoty ide ruka v ruke so stratou lásky k Bohu. A náš Pán preto zomrel na kríži, lebo nás miloval viac ako svoj život.“ Ako sme na to my?
  • Pozvi Máriu do svojich bojov. Utekaj k nej, drž sa jej ruky. „Útočiskom hriešnikov je Panna Mária. Nie však preto, že by svojou vlastnou skúsenosťou poznala, čo je to hriech, ale preto, že videla, čo hriech urobil s jej jediným Synom. Nezabúdajme, že pod krížom Panna Mária stála spolu s Máriou Magdalénou. Prostitútkou, ktorá predávala svoje telo bez toho, aby predala svoju dušu. Ak nie je pre najčistejšiu Pannu problém, že ju sprevádzala prostitútka, tak nebude mať problém, aby ani nás sprevádzala teraz tu na zemi na ceste z našich hriechov.“


KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.